چگونه در یک هفته 10 کیلو لاغر شویم

 

چگونه در یک هفته 10 کیلو لاغر شویم

  کد تولزامروز یاد می گیریم با عادت خوب چطور طبیعی و نرمال بدون آسیب و اصولی عادت خوب تقویت کنیم و وزن کم کنیم.

  # هر سه مرحله نیاز به پافشاری دارد تا عادت شود و گرنه بدون اراده پس مدتی چاقی بر می گردد طبق استعداد قبلی بدن.

  مرحله دوم ایجاد ذهنیت

  2_ یاد بگیرید یک بار برای همیشه عادت خوب و زیاد ، و عادات بد و کم کنید.

  این کتاب و حتما بخونید حتی سر سری »»» چگونه عادت بد ترک کنیم

  “درست کردن تختخواب خود هر روز صبح و انجام ورزش منظم دو عادت است که می تواند کل زندگی را دگرگون کند. این دو عات ، عادت خوب دیگر را آسان تر می کند.”

  چگونه در یک هفته 10 کیلو لاغر شویم