افزونه ارسال خودکار به شبکه های اجتماعی social auto poster

ارسال مطالب وردپرس به شبکه های اجتماعی

کد تولز: آیا می توانید قدرت بازاریابی در شبکه های اجتماعی را نادیده بگیرید؟ البته که نه.

با این حال ، تبلیغ و ارسال مطالب وردپرس به شبکه های اجتماعی تقریباً برای همه افراد دشوار است. باید برای هر شبکه و پیام رسانی تعداد زیادی پست ایجاد کنید. تقریبا همیشه.

علاوه بر این ، شما باید همه چیز را به تنهایی مدیریت کنید. واقعا خسته کننده است نه؟

ارسال مطالب وردپرس به شبکه های اجتماعی